Scandinavian Ragdoll Club är klubben för ragdollentusiaster och uppfödare som är ansvarstagande och ställer krav på sin uppfödning. Klubben är Skandinavisk och har sitt säte i Sverige. För att få registrera sin uppfödning i SRC måste man genomgå SRC:s uppfödarprogram. Målet för SRC är att långsiktigt främja en positiv utveckling för rasen genom att bl.a. hänvisa kattungar av bra kvalitet och från kunniga uppfödare.

Men man behöver inte vara uppfödare för att få vara medlem i SRC! Klubben är öppen för alla som har intresse av ragdollkatten och som vill värna om rasens bästa. Vi arrangerar uppfödar- och medlemsträffar utspridda i Sverige, så att alla kan ta del av material och kunskap. Klubben anordnar även seminarier, internationella ragdollutställningar, klubbmästerskap, gemensamma middagar och mycket mer.

Medlem blir man när man ansökt om medlemskap på länken till höger, samt betalat in medlemsavgiften. När anmälan är komplett kommer du få en bekräftelse av medlemsanvarig. Välkommen!

30833

 

 Huvudmedlem  Familjemedlem  Kattungemedlem *
 (Tecknas av uppfödaren)
 • har rösträtt
 • kan föreslås till styrelsepost
 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • möjlighet att få 10% i premierabatt på kattförsäkringar hos Agria
 • rätt att tillhandahålla kattungeförmedling
 • får annonsera sin uppfödning på klubbens hemsida
 • får hem informationsbroschyren ”Din Ragdoll”
 • möjlighet att få en erfaren mentor i utställning och uppfödning
 • har rösträtt
 • kan föreslås till styrelsepost
 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • möjlighet att få 10% i premierabatt på kattförsäkringar hos Agria
 • har rätt att deltaga vid möten utan rösträtt
 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • möjlighet att få 10% i premierabatt på kattförsäkringar hos Agria
 • rätt att tillhandahålla kattungeförmedling
 • får hem informationsbroschyren ”Din Ragdoll”
 • möjlighet att få en erfaren mentor i utställning och uppfödning
  200 kr / år   50 kr / år   50 kr  / medlem


* Avgiften och tecknandet för kattungemedlemskap ombesörjs av uppfödaren. Kattungeköparen får då medlemskap i SRC under det gällande året. Man kan bara bli Kattungemedlem om man inte redan varit medlem i SRC tidigare. Mer info på sidan Kattungemedlem.

 


 

Betalningsinformation

Betalning efter 1 okt gäller även för nästkommande år.

Swish 123 327 88 68
SRC:s postgiro 191 24 77-5
IBAN-number SE76 9500 0099 6034 1912 4775
BIC-code NDEASESS

 

 

Välkommen till 

~ Scandinavian Ragdoll Club ~
for Ragdoll lovers and responsible breeders