Den 20e januari hölls SRCs årsmöte i Örebro. Där valdes bland annat SRCs nya styrelse för 2018 ut, och de presenteras nu på styrelsesidan >>