Scandinavian Ragdoll Club är klubben för dig som gillar ragdollkatter! Klubben är Skandinavisk och har sitt säte i Sverige. För att din uppfödning ska kunna annonseras på SRC:s hemsida måste du genomgå SRC:s uppfödarprogram. Men man behöver inte vara uppfödare för att få vara medlem i SRC! Klubben är öppen för alla som har intresse av ragdollkatten och som vill värna om rasens bästa. Vi arrangerar bl.a. uppfödar- och medlemsträffar utspridda i Sverige, så att alla kan ta del av material och kunskap. Klubben anordnar även seminarier, internationella ragdollutställningar, gemensamma middagar med mera.

Medlem blir man när man fyllt i sina uppgifter i formuläret via länken till höger, samt betalat in medlemsavgiften. När anmälan är komplett kommer du få vid förstagångsmedlemskap få hem ett välkomstbrev med medlemsnummer och broschyren Din Ragdoll via posten. Välkommen!

Genom att bli medlem accepterar du SRC:s stadgar. Hur klubben hanterar dina uppgifter kan du läsa om på sidan Integritetspolicy.

 

 Huvudmedlem  Familjemedlem  Kattungemedlem *
 (Tecknas av uppfödaren)
 • har rösträtt
 • kan föreslås till styrelsepost
 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • möjlighet att få 10% i premierabatt på kattförsäkringar hos Agria Sverige
 • rätt att tillhandahålla kattungeförmedling
 • får annonsera sin uppfödning på klubbens hemsida
 • får hem informationsbroschyren “Din Ragdoll”
 • möjlighet att få en erfaren mentor i utställning och uppfödning
 • har rösträtt
 • kan föreslås till styrelsepost
 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • möjlighet att få 10% i premierabatt på kattförsäkringar hos Agria Sverige
 • har rätt att deltaga vid möten utan rösträtt
 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • möjlighet att få 10% i premierabatt på kattförsäkringar hos Agria Sverige
 • rätt att tillhandahålla kattungeförmedling
 • får hem informationsbroschyren “Din Ragdoll”
 • möjlighet att få en erfaren mentor i utställning och uppfödning
  200 kr / år   50 kr / år   50 kr  / medlem


* Avgiften och tecknandet för kattungemedlemskap ombesörjs av uppfödaren. Kattungeköparen får då medlemskap i SRC under det gällande året. Man kan bara bli Kattungemedlem om man inte redan varit medlem i SRC tidigare. Mer info på sidan Kattungemedlem.

 


 

Betalningsinformation

Betalning efter 1 okt gäller även för nästkommande år.

Swish 123 327 88 68
SRC:s postgiro 191 24 77-5
IBAN-number SE76 9500 0099 6034 1912 4775
BIC-code NDEASESS

 

 

Välkommen till 

~ Scandinavian Ragdoll Club ~
for Ragdoll lovers and responsible breeders