Tillsammans med Åsa Carnbrand och Christine Landin bjuder Scandinavian Ragdoll Club (SRC) in till rasseminarium för ragdoll. Seminarierna kommer att hållas på två orter och vid två olika tidpunkter, 26 maj och 9 september, för att så många som möjligt ska kunna delta.

Läs mer om detta här >