I samband med SRCs årsmöte den 18 mars hade vi förmånen att få lyssna till kunniga Cecilia Alsmark (Filosofie Doktor vid SVA) som föreläste kring kattens tarmparasiter (Tritrichomonas foetus, Giardia och Cryptosporidium).  Cecilia Alsmark är intresserad av hur eukaryota mikroorganismers arvsmassa förändras, bland annat genom upptag av nytt genetiskt material. Detta undersöker hon genom att göra jämförande genomanalys, t ex genom att bygga släktskapsträd. Resultaten kan användas till att upptäcka nya mål för läkemedel mot några av världens mest betydelsefulla infektionssjukdomar hos människa och djur.

Flera har efterfrågat åhörarkopior från föreläsningen – så här kommer de!

Kattens tarmparasiter (PDF 1,56 MB)