Att hitta den mutation som ligger bakom detta problem är ett väldigt komplicerat arbete och det är omöjligt att säga hur lång tid det kan ta. Ännu vet vi inte OM ett DNA-test någonsin kommer att finnas på marknaden och i så fall NÄR. Vi hoppas dock otroligt mycket på att projektet med att skapa ett DNA-test kommer att lyckas!
SLU arbetar just nu för fullt med att lokalisera den defekta genen.