De aktuella avelsråden för uppfödare listas nedan. Observera att rekommendationerna kan komma att revideras om ny information framkommer. Dessa rekommendationerna ställer sig även Ragdollklubben bakom.

  • Para inte två potentiella bärare med varandra
  • Var restriktiv vid försäljning av kattungar till avel som kan vara bärare, innan det finns ett DNA-test framtaget
  • Om du har möjlighet – gör även parningar som är fria från potentiella bärare på både honan och hanens sida
  • Om du har sålt eller ska sälja en katt till avel som kan vara bärare – informera köparen mycket noga, särskilt om att de inte ska para katten med andra potentiella bärare. Hänvisa köparen till SRC:s hemsida, där finns detaljerad information på både svenska och engelska.