Vid kartläggningen har det visat sig att några av de katter som finns efter Seierø’s Prima Donna (Guccis dotter) oss veterligen inte har gett dvärgväxta kattungar i svensk avel idag. Detta trots att upprepade riskparningar med konstaterade och närliggande bärare skett sedan 2010. Katterna i fråga är Hvenhildas RufusHvenhildas Rakel och Hvenhildas Ulrik. SRC bedömer utifrån den information som finns tillgänglig idag att katter efter dessa tre individer borde kunna anses innebära en låg risk för dvärgväxt vid dubblering. Inga garantier kan dock ges på grund av eventuellt mörkertal och därför uppmanas uppfödare ändå till försiktighet. Det finns dock fler grenar efter just Prima Donna i avel i Sverige och utomlands men dessa kan vi idag inte betrakta som lågrisklinjer. Därför väljer vi att nämna just dessa tre ovanstående avkommor vid namn, då vi sett att just dessa utsatts för riskparningar upprepade gånger och ingen information om födda dvärgar har nått SRC.